2018-2019
Υπεύθυνοι τμημάτων
Α1
Δουκέρης Ε.
Α2
Παπασταυρόπουλος Γ.
Α3
Στρίκου Σ.
Α4
Χασιώτης Κ.
Β1
Μπαμπάνα Ε.
Β2
Γεωργίου Ζ.
Β3
Σημιακάκη Ε.
Γ1
Χατζηιωάννου Β.
Γ2
Ζακυνθινός Α.
Γ3
Μαρκουλή Α.