ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ

1η ώρα 08:15  – 09:00

Διάλειμμα 5΄

2η ώρα 09:05  – 09:50

Διάλειμμα 10΄

3η ώρα 10:00  – 10:45

Διάλειμμα 10΄

4η ώρα 10:55  – 11:40

Διάλειμμα 10΄

5η ώρα 11:50  – 12:30

Διάλειμμα 5΄

6η ώρα 12:35  – 13:15

Διάλειμμα 5

7η ώρα 13:20  – 13:55