Αγαπητοί γονείς,

με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2018-19 σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.

Η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου απαιτεί τη συνεργασία καθηγητών, μαθητών, γονέων και κηδεμόνων.

Στην πρώτη επικοινωνία μαζί σας θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

Γενικοί κανόνες

 • Το σχολείο λειτουργεί 8:15 – 13:55  σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
 • Οι μαθητές φροντίζουν να είναι πέντε λεπτά τουλάχιστον πριν από το χτύπημα του κουδουνιού στην αυλή του σχολείου. Το κουδούνι χτυπάει στις 8:15 π.μ. και η  είσοδος του σχολείου κλειδώνει (για προστασία των μαθητών).
 • Όλοι οι μαθητές παρευρίσκονται στο χώρο της πρωινής συγκέντρωσης όπου γίνονται η προσευχή και οι ανακοινώσεις.
 • Αν κάποιος μαθητής αργοπορήσει πρέπει να πάρει άδεια από τη διεύθυνση του σχολείου για να μπει στην τάξη. Αυτό, φυσικά, πρέπει να αποφεύγεται γιατί οι διακοπές του μαθήματος δημιουργούν προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Στο διάλειμμα όλοι οι μαθητές βγαίνουν στην αυλή αφού πάρουν μαζί τους ό,τι τους είναι απαραίτητο (χρήματα, μπουφάν, κ.λπ). Οι αίθουσες κλειδώνονται από τους καθηγητές.
 • Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να φέρνουν μέσα στην τάξη τρόφιμα, ποτά, αναψυκτικά και άλλα αντικείμενα, όπως μπάλες, παιχνίδια, κάρτες κ.λπ.
 • Στις διάφορες σχολικές εκδηλώσεις (σχολικές γιορτές, αθλητικές, πολιτιστικές κ.λπ) συμμετέχουν όλοι οι μαθητές.
 • Οι μαθητές που συμμετέχουν σε εκδρομές, περιβαλλοντικές, εκπαιδευτικές, αθλητικές και άλλες εξορμήσεις εκτός του Σχολείου, πρέπει να τηρούν κατά γράμμα τους κανονισμούς των εκδρομών και τις εντολές των συνοδών καθηγητών.
 • Ο μαθητής που αποβάλλεται από τον καθηγητή κατά την ώρα του μαθήματος (ωριαία αποβολή) είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει στη Διεύθυνση του σχολείου και παραμένει στο χώρο του γραφείου κατά την ώρα αυτή.
 • Μέσα στο σχολικό περιβάλλον οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τους καθηγητές, τους συμμαθητές τους και το προσωπικό του σχολείου, να έχουν ευγενική συμπεριφορά, να μη διαπληκτίζονται μεταξύ τους και να μη χειροδικούν. Σε περίπτωση που προκύπτουν διαφορές πρέπει να λύνονται με διάλογο. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει να απευθύνονται στον Υπεύθυνο καθηγητή ή στη Διεύθυνση του σχολείου.
 • Συνιστάται στους μαθητές να μη φέρνουν στο σχολείο είδη αξίας, περιττά χρήματα και επικίνδυνα ή αιχμηρά αντικείμενα.
 • Η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων μέσων καταγραφής ή αναπαραγωγής εικόνας ή ήχου, συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτός μαθητής να χρησιμοποιεί τέτοιου είδους συσκευή, αυτή αφαιρείται για όλη τη διάρκεια της ημέρας, φυλάσσεται στο σχολείο και παραδίδεται ΜΟΝΟ στον κηδεμόνα. Αν παραστεί ανάγκη, οι μαθητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τους γονείς τους. Με την άδεια της διεύθυνσης μπορούν να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο του σχολείου.
 • Δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών από το σχολείο χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση, όπως επίσης και η είσοδος φίλων ή συμμαθητών από άλλα σχολεία.
 • Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν από τη λήξη των μαθημάτων, πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως -την ίδια ημέρα- τη Διεύθυνση του Σχολείου.
 • Εάν κάποιος μαθητής αισθανθεί αδιαθεσία πρέπει να ενημερώσει τον καθηγητή του και τη διεύθυνση του σχολείου. Αφού ειδοποιηθούν οι γονείς ή κηδεμόνες, υπογράφεται άδεια από τη Διεύθυνση στο απουσιολόγιο του τμήματος προκειμένου να αποχωρήσει ο μαθητής.
 • Ο χώρος και ο εξοπλισμός του σχολείου είναι δημόσια περιουσία. Οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε την ακεραιότητα και την καθαριότητά τους και να αποφεύγουμε οποιαδήποτε ζημιά ή καταστροφή. Οι υπαίτιοι για ζημιές φροντίζουν για την αποκατάστασή τους και επιβαρύνονται με τα απαιτούμενα έξοδα.
 • Οι μαθητές θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής και να έχουν ευπρεπή και επιμελημένη εμφάνιση, που να ταιριάζει στην ηλικία τους και το σχολικό περιβάλλον χωρίς ακρότητες.

Διδακτικές περίοδοι

 • Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα.
 • Η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος (2ο τετράμηνο) από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου.

Απουσίες

Ο κηδεμόνας τού μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του παιδιού του. Από το ωρολόγιο πρόγραμμα του μαθητή ενημερώνεται ο κηδεμόνας για την ακριβή ώρα που σχολάει ο μαθητής την κάθε ημέρα. Οφείλει λοιπόν ο κηδεμόνας να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το Σχολείο και δικαιούται να έχει λεπτομερή, υπεύθυνη και διαρκή ενημέρωση από τη Διεύθυνση και τους καθηγητές του Σχολείου.

Επειδή θεωρούμε ότι η πρόοδος των παιδιών είναι αποτέλεσμα καλής συνεργασίας του σχολείου και της οικογένειας, παρακαλούμε να είστε σε επαφή με το σχολείο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Για κάθε διδακτική ώρα υπολογίζεται μία απουσία.

Με βάση το σύνολο των απουσιών κάθε μαθητή, η φοίτησή του χαρακτηρίζεται ως:

 1. επαρκής (οι απουσίες του μαθητή δεν υπερβαίνουν τις 114)
 2. ανεπαρκής (ο μαθητής υποχρεούται να επαναλάβει την τάξη)
 • Απουσία μαθητή/μαθήτριας από πολιτιστικές , αθλητικές ή επετειακές εκδηλώσεις θεωρείται απουσία ολόκληρης ημέρας (αντίστοιχη με το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου)
 • Οι κηδεμόνες ενημερώνονται για τις απουσίες των μαθητών από τον υπεύθυνο καθηγητή με sms στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει για το σκοπό αυτό, στην αρχή του σχολικού έτους. Σε περίπτωση που ο αριθμός αλλάξει, οι κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν άμεσα τη διεύθυνση του σχολείου.

Μετεγγραφές

Οι πάσης φύσεως μετεγγραφές στα ημερήσια γυμνάσια διενεργούνται μέχρι την 20η Ιανουαρίου κάθε έτους.

Ενημέρωση γονέων

Για τις ημέρες και ώρες ενημέρωσης των γονέων από τον σύλλογο διδασκόντων θα μοιραστεί έντυπο τις προσεχείς ημέρες.

Τηλέφωνα επικοινωνίας με το σχολείο: 2292060382 και 2292025639(fax)

 

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ