Υποδοχή Γονέων

 Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την πρόοδο των παιδιών τους. Επίσης η 1η Πέμπτη κάθε μήνα έχει οριστεί από τον σύλλογο των διδασκόντων ως η ημέρα υποδοχής των γονέων.

Υπεύθυνοι καθηγητές  Τμήματα
  Α1
  Α2
  Α3
  Α4
  Β1
  Β2
  Β3
  Γ1
  Γ2
  Γ3
Joomla Tutorial: by JoomlaShack